V školskom roku 2013/14 sa naši žiaci zúčastnili súťaží a olympiád jednotlivých predmetov na okresnej, krajskej aj celoslovenskej úrovni, kde dosiahli popredné umiestnenia a úspešne reprezentovali nielen našu školu, ale aj mesto Vranov nad Topľou. Všetkým žiakom a učiteľom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a v tomto školskom roku roku im všetci prajeme veľa chuti, elánu a radosti v ich príprave na jednotlivé súťaže a olympiády.

Súťaže a olympiády v školskom roku 2013/2014

24.9.2013 Okresného kolo súťaže Mladý záchranár v CO v Zámutove . Družstvo CZŠ – kapitánka Katarína Zeleňáková, Patrícia Bilíková, Jozef Cípa a Martin Vaľak získali 3. miesto z 12 zúčastnených škôl okresu. Získali 536 bodov na 6 stanovištiach (hasenie malých požiarov, zdravotnícka príprava, topografia, civilná obrana a testy).

                                                                                               Zodp.  RNDr. Gabriela Bradovková

  3.10.2013 Obvodové kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl  Vranovského okresu. Trojčlenné družstvo chlapcov: D. Fecenko (VIII.A), J. Ficko (sekunda), a S. Soták (kvarta) obsadilo 2. miesto a v kategórií dievčat: S. Šviderská (sekunda), E. Hricová (kvarta) a V. Bilíková (VII.A) 3. miesto.

                                                                      Zodp. Mgr.Viliam Jedinák, PaedDr.Z.Viňanská

 14.11. 2013 Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky, mladší žiaci –  2.miesto.Súťažiace družstvo tvorili:Sofia Gritersová, Juraj Ficko, Ján Kužma.

V súťaži jednotlivcov v streľbe zo vzduchovky – 1.miesto Sofia Gritersová

14.11.2013 Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky, starší žiaci – 1.miesto. Súťažiace družstvo tvorili: Katarína Zeleňáková, Nikola Alžová, Kristián Babinský.

V súťaži jednotlivcov v streľbe zo vzduchovky – 1. miesto Katarína Zeleňáková, 3.miesto Nikola Alžová

15.11.2013 Okresné kolo v stolnom tenise SŠ3.miesto.

Dávid Jackanič, Vladimír Kaľuha, Rastislav Kurec, Peter Pastir

                                                            Zodp. Mgr Viliam Jedinák, PaedDr.Zuzana Viňanská

 19.11.2013 Arcidiecézna súťaž v speve – Alžbetina ruža, Košice

Soňa Metyľová – 1.miesto

                                                                                              Zodp. Mgr. Jozef Bubnár

 27.11.2013 Arcidiecézna súťaž z katolíckeho náboženstva – Dedičstvo otcov zachovaj nám , Pane – Kendice

Štefan Ocilka, Maroš Vida, Damiána Šándorová – 2.miesto

                                                                                                         Zodp. Mgr.Matúš Haňov

 3.12.2013 Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky, kategória starší  žiaci, Prešov

Katarína Zeleňáková – 3.miesto

                                                                                                         Zodp. Mgr. Viliam Jedinák

15.1.2014 Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, kategória 1B,

Vranov nad Topľou

Miriam Fabianová – 1.miesto

                                                                                                         Zodp. Mgr. Jozef Bubnár

22.1.2014 Okresné kolo matematickej olympiády, Vranov nad Topľou

Miriam Fabianová – 2.miesto

                                                                                                  Zodp. Ing. Terézia Mašlanková

30.1.2014 Okresné kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko, Vranov nad Topľou

Katarína Gazdová – 2.miesto

                                                                                                 Zodp.  Mgr. Monika Klaciková

6.2.2014 Celoslovenská súťaž v rečníckom prejave Speaker´s Corner, Žilina

Viktória Fabianová – 2.miesto

                                                                                             Zodp. Mgr. Katarína Nemcová

 10.2.2014 Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, Prešov

Miriam Fabianová – 5.miesto                                    zodp. Mgr. Jozef Bubnár

 

14.2.2014 Arcidiecézna súťaž v prednese „… a Slovo bolo u Boha“, Humenné

Klára Halasová (poézia) – 1.miesto                                             zodp. Mgr. M. Klaciková

Damiána Šándorová (poézia) – 2.miesto                                     zodp. Mgr.Z.Džurženíková

Lýdia Kušnírová (próza) – 3.miesto                                                      zodp.Mgr.Z. Džurdženíková

 

18.3.2014 Obvodové kolo matematickej súťaže  Pytagoriáda, CVČ Vranov

v kategórií P5 obsadil Tomáš Vida – 1. miesto  zodp. Mgr. T. Majcherová

v kategórií P7 obsadil Ján Polák – 1. miesto     zodp. Ing. T. Mašlanková

v kategórií P8 obsadil Maroš Vida – 3. miesto  zodp. Ing. J. Babejová

 

26.3.2014 Dekanátne kolo Biblickej olympiády, Humenné

Súťažné družstvo v zložení: Dávid Jackanič, Veronika Kurišková a Beáta Tkáčová

sa umiestnilo na 1. mieste.

 

26.3.2014 Okresné kolo Biblickej olympiády, Vranov nad Topľou

Družstvo mladších žiakov v zložení: Alžbeta Krajčová, Terézia Jarinkovičová,

Katarína Gazdová  obsadili 3.miesto.

zodp. Mgr. Katarína Tomášová

 27.3.2014 Celoslovenské kolo súťaže Myslím ekonomicky, Bratislava

Veronika Kurišková, Beáta Kurišková    3.miesto

                                                                                    zodp. Ing.Bernardína Jedináková

 3.4.2014 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, HZOS Vranov

Próza -II.kategória  Katarína Gazdová   3.miesto

Poézia – III.kategória Jakub Smolák       3.miesto

                                                                               zodp. Mgr.Monika Klaciková

4.4.2014

Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, HZOS Vranov n.T.

Próza -IV.kategória  Lýdia Kušnírová    1.miesto

Poézia-IV.kategória Klára Demčáková  2.miesto

                                                                                 zodp. Mgr.Zuzana Džurdženíková

 9.4.2014

Okresné kolo matematickej olympiády, CVČ Vranov n.T.

1.miesto – Ján Polák, sekunda

zodp. Ing.Terézia Mašlanková

 15.4.2014

Okresné kolo biologickej súťaže – botanika, CVČ Vranov n.T

3.miesto – Rebeka Kľučárová, sekunda

4.miesto – Emília Bradovková ,sekunda

   zodp.Mgr. Henrieta Kľučárová

 24.4.2014

Okresné kolo speváckej súťaže – Slávici z lavice, CVČ Vranov n.T.

1.miesto – Petra Murínová, septima

2.miesto – Anna Gajdzíková, kvarta

3.miesto – Miriam Hoľková, V.A

   zodp.Mgr.Jozef Bubnár

 30.4.2014

Krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubin – Svidník

  1. miesto próza – Lýdia Kušnírová, sexta

 

5.5. 2014

Okresné kolo výtvarnej súťaže „Čarovný štetec, zázračná farbička“ 

Vranov nad Topľou

2.miesto – Sofia Grittersová, sekunda

  1. miesto – Lea Tomášiková, príma A  zodp. Mgr. Jozef Tušim

 

7.5.2014

Okresné kolo v rétorickej súťaži Štúrov Zvolen  –  HZOS Vranov nad Topľou

  1. miesto – Katarína Gazdová, V.A
  2. miesto – Klára Demčáková, sexta zodp. Mgr.Klaciková,Mgr.Džurdženíková

 

 27.5. 2014

Okresné kolo súťaže Hliadky mladých zdravotníkov – SČK Vranov nad Topľou

 

Družstvo mladých zdravotníkov: 8 – ročného gymnázium – 1.miesto  

Družstvo: Bradovková, Gritersová, Kľučárová, Gajdzíková, Šándorová, Popaďáková

                                                                                                                         zodp. Mgr.H. Kľučárová

Družstvo mladých zdravotníkov CZŠ – 2. miesto   

Družstvo: Bilíková P., Zeleňáková, Tomková, Olčáková, Bilíková V., Poláková

                                                                                                             zodp. RNDr.G. Bradovková

Družstvo Prvej pomoci SŠ – 1. miesto

Družstvo: Murínová, Mudráková, Koščová, Durkajová, Širotníková, Lokšíková

                                                                                                                 zodp. Mgr. Kľučárová

 8.5. 2014

Okresné kolo v aranžovaní – CVČ Vranov nad Topľou

  1. miesto -Viktória Bilíková                                                                                                                        zodp. Mgr.C. Melničák

 

28.5.2014

Arcidiecézne kolo speváckej súťaže: Pieseň pre sv. otca, Stropkov

  1. miesto ,kategória starší žiaci – Soňa Metyľová
  2. miesto, kategória mladší žiaci – Barbora Hrubovská   

  zodp. Mgr.J. Bubnár