Krátky zostrih zo sv. omše slávenej pri príležitosti sviatku patróna nášho gymnázia – sv. Františka z Assisi.