Srdečne pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční

CZŠ Bernolákova – streda 8.10.2014 o 16.00

CZŠ Rodinná oblasť a gymnázium – štvrtok 9.10. 2014 o 16.00

V obidvoch prípadoch bude najprv celo-školské a po ňom bude nasledovať stretnutie rodičov v triedach s možnosťou individuálnej konzultácie.