Dňa 3.10.2014 sa žiačky CSŠ zúčastnili obvodového kola Vranovského okresu v cezpoľnom behu družstiev. V kategórií žiačky ZŠ sa Biliková Viktória, Dargajová Martina a Aneta Mitrišinová umiestnili na 3. mieste.

Zároveň Kentošová Miroslava, Kyselová Natália a Metyľová Soňa dosiahli veľmi pekné 2. miesto v kategórií žiačky SŠ. V súťaží jednotlivcov sa Kristián Dindák umiestnil na 3. mieste v kategórií žiaci ZŠ.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.