Naša škola sa zapojila do projektu testovania štúdijných predpokladov, ktorý realizuje Slovenská debatná asociácia v spolupráci so spoločnosťou SCIO za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Stali sme sa tak jednou zo 70 škôl, ktoré sú do projektu zapojené. Projekt umožní získať lepšie informácie o schopnostiach stredoškolákov analyticky myslieť.