Stalo sa už tradíciou, že sa každoročne stretnú učitelia základných škôl na Celodiecéznom metodickom dni pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych škôl košickej arcidiecézy.
V tomto roku sa tento metodický deň uskutoční v stredu 29.októbra 2014 v Gymnáziu a základnej škole sv.Mikuláša v Prešove.
V prílohe sú organizačné pokyny a program metodického dňa.

Naši učitelia budú pracovať v jednotlivých sekciách nasledovne :

Mgr. Ďuríková Anna – sekcia pre 1.-2.ročník
Mgr.Hrubovská Zuzana – sekcia pre 3.-4.ročník
Mgr.Tomášová Katarína – sekcia náboženstva
Mgr.Hajníková Eva – sekcia prírodovedných predmetov
Mgr.Babjačková Darina – sekcia anglického jazyka
Mgr.Kentošová Lucia – sekcia  matematiky a informatiky
Mgr.Zorvanová Mária – ŠKD (ak bude otvorený školský klub 29.10.2014 tak zostáva v škole)
Mgr.Jedinák Viliam – sekcia telesnej výchovy
PaedDr.Ing.Orendáč Peter,  PhD – sekcia výchovných poradcov
Mgr.Melničák Cyril – sekcia slovenského jazyka a literatúry
Mg.Tušim Jozef – sekcia výtvarnej výchovy
Ing.Jedináková Bernardína – ekonomická sekcia

V stredu 29.10.2014 vyučovanie na základnej škole nebude. V prípade záujmu rodičov bude otvorený školský klub detí.
Dokumenty na stiahnutie: