Klip žiakov Septimy v rámci súťaže Nemaj v paži 2014.