Rodičovské združenie pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

 

POZVÁNKA

 

Srdečne vás pozývame na prvé zasadnutie Rady rodičov pri CSŠ vo Vranove nad Topľou, ktorú tvoria triedni dôverníci.

 

Deň: 23.október 2014 (štvrtok)

Čas: 16.00 hod.

Miesto: Mediálna učebňa, budova gymnázia RO Školská 650

 

Program:

  • Úvod
  • Voľba predsedu Rodičovského združenia pri CSŠ Vranov nad Topľou
  • Voľba podpredsedu, pokladníka a kontrolnej komisie (3 členná)
  • Rôzne
  • Diskusia
  • Záver

   Za rodičovské združenie PhDr.Štefan Ocilka

 

Poznámka: triedni dôverníci

Gymnázium :                                                          Základná škola

Prima             p.Cipová                                          I.A                  p.Kundravá

Sekunda A    p.Hurná                                            II.A                 p.Mitaľová

Sekunda B     p.Bertová                                         III.A                p. Demčák

Tercia             p.Šviderská                                      IV.A               p.Ocilka

Kvarta            p.Ocilka                                            V.A                 p.Hajník

Septima         p. Kentošová                                   V.B                 p.Rezanka

Oktáva           p.Čolláková                                     VIII.A             p.Poľaková

I.AG               p.Zámborská                                   IX.A                p.Gamratová

III.AG             p.Kyselová

IV.AG            p.Zámborská