V týchto dňoch sa koná akcia darcovstva krvi Študentská kvapka krvi. Aj naši študenti prispeli svojou najcennejšou tekutinou do krvnej banky. Všetkým prvodarcom veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa stretneme aj na Valentínskej kvapke  krvi a vo väčšom počte študentov. Týmto sa chceme poďakovať  zdravotníckemu personálu na transfúznej stanici vo Vranove n.T., za ústretový prístup a umožnenie simulovaného odberu študentom, ktorí ešte nedovŕšili 18 rokov.

IMG_1339

IMG_1331