Na strednú školu sa dostanú aj žiaci s horším priemerom ako 2,0 a 2,75. Pravidlo, ktoré malo začať platiť tento rok, je v rozpore s ústavou.

Priemer známok z vybraných predmetov zo základnej školy ako jedno z kritérií pre prijatie na štúdium na strednej odbornej škole s maturitou alebo gymnáziu nie je v súlade s ústavou zaručeným právom na vzdelanie.

Rozhodlo o tom v stredu na neverejnom pojednávaní plénum Ústavného súdu. Informovala o tom hovorkyňa súdu Anna Pančurová.

Na Ústavný súd sa obrátila skupina poslancov 24. apríla 2013. Pre nesúlad s ústavou napadli časť školského zákona a ďalšie predpisy. Podľa nich nemôže mať uchádzač o štúdium na SOŠ s maturitou a gymnáziu priemer z povinných predmetov na druhom stupni ZŠ horší ako 2,0 a pre úplné SOS s maturitou horší ako 2,75.

Podľa poslancov ide o zásah do ústavného práva na prístup k vzdelaniu a rozdielne zaobchádzanie so žiakmi základných škôl.

Deti, ktoré nespĺňajú zákonom stanovené kritérium známok sú de facto vylúčené z možnosti ďalšieho vzdelávania nielen na niektorých stredných školách a gymnáziách, ale aj na vysokej škole.

 

 

-en-