Si dobrý rečník? 

Rád veľa rozprávaš?

Chceš si zasúťažiť!

Určite chceš získať aj odmenu za dobrý rečnícky výkon.

Tak pridaj sa k nám.

 

Po prvýkrát sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže YOUNG DEMOSTHENES.

 

O čo ide?

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je FACE OF NEW EUROPE v Prahe.

Ide o súťaž mladých ľudí, ktorí radi rozprávajú, vedia vymyslieť krásny príbeh a rečniť o danej téme. Súťaže sa môžu zúčastniť :

 • žiaci II.stupňa základnej školy (6.-9.ročník)
 • žiaci osemročného gymnázia (prima – kvarta)
 • študenti stredných škôl (kvinta – oktáva, 1.-4.ročník)

 

Účastník bude súťažiť v rečníckom umení. V školskom, regionálnom krajskom, celoštátnom a medzinárodnom kole si pripraví 1 – 2 minútový monológ na danú tému. Zásadnou podmienkou je, že súťažiaci bude vo svojom vystúpení hovoriť na tému, ktorú si sám vymyslel. V žiadnom prípade nesmie použiť text iného autora.

Téma sa bude vzťahovať na tieto tematické okruhy:

 •  Veda a technika
 • Ekonómia
 • Energetika a my
 • Fotografie
 • Umenie a kultúra
 • Človek a spoločnosť
 • Priateľstvo
 • Komunikácia
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Média v našom živote
 • Vzdelávanie
 • Človek a príroda
 • Zdravie
 • Problémy mladých ľudí
 • Rodina
 • Naša budúcnosť
 • Pomoc ostatným
 • Cestovanie
 • Ochrana zvierat
 • Šport
 • Zdravotníctvo.

 

Víťazi krajských kôl sa zúčastnia trojdňového sústredenia a budú sa pripravovať na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 14.mája 2015 v Prahe.

Nuž ale poďme po poriadku : Základom všetkého je školské kolo komunikačných zručností účastníkov bez ohľadu na žáner. Jednoducho ten najlepší vyhráva a postupuje do regionálneho kola.

 

V mesiaci november sa uskutoční školské kolo na našej škole.

Bude sa súťažiť v 4 kategóriách :

I.kategória – prima,  sekunda

II.kategória – 8.- 9.ročník ZŠ, tercia, kvarta

III.kategória – 1.ročník GY

IV.kategória- 3.-4.ročník SŠ, septima, oktáva

 

Už čoskoro sa dozviete viac……

No a najviac sa dozviete na krúžku MYSLI ekonomicky – Debatakiáda.

 

Prezentácia na stiahnutie 

 

-bj-