V tomto dušičkovom čase, v tzv.oktáve modlitieb za duše v očistci, naši katechéti spoločne so žiakmi pomáhajú svojou návštevou cintorína vo Vranove Na Vŕšku a modlitbami dušiam v očistci. Počas hodín náboženstva je ideálny čas na to, aby sme konali skutky milosrdenstva a mysleli tak na tých, ktorí nás predišli do večnosti a potrebujú našu pomoc, zhodnotila jedna nemenovaná žiačka. Potom stačí byť v milosti posväcujúcej, prijať sv.prijímanie a duša sa našou pomocou dostáva z očistca do neba.