Už tento piatok 14.novembra 2014 môžeme všetci spolu zakúsiť Boží dotyk pred Eucharistickým Ježišom. Od 14:15h bude totiž na hlavnej chodbe našej školy 1.školská adorácia. Uskutočňuje sa len raz za štvrťrok a je jedinečnou príležitosťou aj na pôde školy načerpať duchovných síl. Tak čo,prídeš? Môžeš mať milión výhovoriek,ale Ježiš nemá žiadne.Ježiš si nepovie,veď mám toľko povinnosti kdesi v iných krajinách, na iných miestach… Srdečne ťa pozývame aj skrze piesne, Božie slovo, meditáciu, ticho a spoločenstvo zakúsiť výnimočnú atmosféru. Skús si nájsť popri všetkých povinnostiach čas!