Už po deviatykrát organizovala Slovenská debatná asociácia regionálne kolo súťaže Debatiáda. Tentokrát sa východoslovenský región zišiel v stredu 5.novembra 2014 na Základnej škole Krosnianska v Košiciach

No a po prvýkrát sme šli „na skusy“ aj my. Postavili sme tri tímy:

 

Tím GFA 1 – Klára Halasová, Jolana Tirpáková (prima) – I.kategória

Tím GFA 2 – Eugénia Ficková, Jakub Zubko (prima) – I.kategória

Tím GFA 3 – Kristína Vašková, Nikola Alžová (kvarta) – II.kategória.

 

Netradičná rečnícka súťaž má 2 kategórie. Konkurencia bola mimoriadne silná. V prvej kategórii súťažilo 16 tímov a v druhej kategórii si svoje sily meralo medzi sebou až 23 tímov.

Náročná súťaž spočívala v štyroch debatách. Mali sme argumentovať, presviedčať, vyjadriť svoje názory, vyvrátiť tvrdenia súperov, urobiť závery a vysloviť záverečnú reč. Nuž a najzaujímavejšie boli krosy – krížové výsluchy medzi súťažiacimi.

Témy debát zneli :

Pripravovaná téma (táto bola zverejnená týždeň pred súťažou) : Mala by byť zavedená daň z nádvahy?

Improvizované témy (tieto sme sa dozvedeli priamo na súťaži – 15 minút pred debatou): Mal by každý žiak povinne navštevovať jeden športový krúžok? Mali by žiaci povinne navštevovať školský klub detí? Účasť na letných táboroch by mala byť pre žiakov povinná? Mala by byť dobrovoľnícka činnosť žiakov v škole podmienkou na získanie vysvedčenia?

 

Náhodné rozlosovanie postavilo dva tímy oproti sebe. Po zverejnení témy nás náhodne rozlosovali či sme súhlasný alebo nesúhlasný tím.  Teda museli sme jasne argumentovať buď za alebo proti!

Súťaž bola náročná, porotcovia prísni. Kolotoč trval 6 hodín bez prestávky. V podstate sme ani nedúfali, že sa dobre umiestnime. Boli sme jednak unavení z cesty (vstávali sme o piatej ráno) a jednak sme nemali skúsenosti.  Ale stalo sa nečakané. V kategórií mladších žiakov sme získali krásne 3.miesto a bronzové medaily sa  leskli na hrudi Eugénie Fickovej a Jakubovi Zubkovi. (prvé dve miesta získali domáce družstvá z Košíc).

V II.kategórií nám len o kúsok ušli medailové pozície. Počínali sme si naozaj vynikajúco.

Všetci si odniesli diplomy a zaujímavé skúsenosti. Bolo to niečo nové, zaujímavé, netradičné ale super.

Oplatí sa navštevovať  krúžok Myslím ekonomicky – Debatakiáda…

No a už teraz sa tešíme na 2.kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 28.januára 2015.

 

Eugénia Ficková, prima