Žiaci Septimy sa v rámci projektu o počasí na hodinách nemeckého jazyka rozhodli o využitie nových, moderných spôsobov výučby a pôvodne „papierový“ projekt pretavili do multimediálneho videa, ktoré si môžete pozrieť nižšie.