Už 4. decembra privítame všetkých záujemcov o naše gymnázium na Dni otvorených dverí.

Všetci sa na vás tešíme…

plagat - podklad2