AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2014 a vyvrcholí 1. decembra 2014 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Tento rok sa do kampane zapojí aj naša škola v týždni od 24. 11. 2014 do 01. 12. 2014.