Tento týždeň prebieha na našej  Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou kampaň ČERVENÁ STUŽKA. Celá aktivita má osvetový charakter. Nejde o žiadnu finančnú zbierku. Akcia vyvrcholí  01.12.2014 na Námestí slobody  vo Vranove nad Topľou pred AOC o 12.00 h. Na znak solidarity tam spoločne vytvoríme ŽIVÚ STUŽKU. Do jej tvorby sú srdečne pozvaní všetci prítomní Vranovčania.

Cieľom kampane je oboznámiť  ľudí s problematikou choroby AIDS. Podujatie má poukázať na dôležitosť čistých vzťahov medzi mladými ľuďmi a vernosť v manželstve, ktoré  sú najväčšou prevenciou voči tomuto ochoreniu. Kampaňou zároveň chceme vyjadriť svoju solidaritu s ľuďmi ? hlavne s deťmi, ktoré trpia touto zákernou chorobou  nie vlastným zavinením.