DOD na GFA

Dnes sme na našej škole otvorili takmer všetky dvere. Pri príležitosti dňa otvorených dverí Cirkevého gymnázia sv. Františka z Assisi sme na pôde našej školy privítali deviatakov z rôznych základných škôl nášho okresu.

Deň sme začali sv. omšou, ktorú celebroval vdp. dekan Albičuk. Po jej skončení pán riaditeľ spolu s p.u. Jedinákom odmenili úspešných športovcov.

DOD potom pokračoval oficiálnym otvorením a privítaním záujemcov o našu školu. V krátkom kultúrnom programe nám za hudobného doprovodu p.u. Bubnára zaspievali víťazky rôznych speváckych súťaži Soňa Metyľová (septima) a Petra Murínová (oktáva). Po nich nasledovalo predstavenie nedávno absolvované exkurzie po hlavných európskych mestách, ktorá bola realizovaná v súčinnosti s úspešným projektom Euroscola 2014. Na záver nám dievčence zo septimy zatancovali karičku.

Druhá časť programu pozostávala z ukážky prác našich učiteľov a aktivít, ktoré na škole robíme.

Účastníci DOD tak mohli zažiť

 

 

reálne vyučovanie telesnej výchovy,

 

zadebatovať si na krúžku debatiády,

 

oboznámiť sa s významom adventu na otvorenej hodine náboženstva,

 

porozprávať sa v angličtine alebo nemčine s našimi prváčkami,

 

vyskúšať si oživovanie na zdravotníckej príprave,

 

alebo sa tiež „pohrať“ s programovateľným robotom na hodine informatiky.

 

Veríme, že sa DOD všetkým zúčastneným páčil , a že mnohí z nich sa v septembri stanú našimi „kolegami“, tak ako to na záver sv. omše povedal otec Albičuk.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment