Vo štvrtok 11. decembra 2014 sa na Gymnáziu sv. Františka z Assisi, v budove na RO (Školská 650) uskutoční rodičovské združenie formou individuálnych konzultácií v čase od 14:30.

Všetkých rodičov srdečne pozývame.