Minulý piatok sa na našej škole konala už tradičná akcia s názvom Misijná mikulášska dražba, v ktorej učitelia ponúkajú žiakom rôzne darčeky a akcie, ktoré si žiaci môžu vydražiť za peniaze, ktorými prispievajú na dobrú vec. Tohto roku sa vyzbieralo 680 Eur, ktoré budú rozdelené a zaslané na Misijné pápežské diela, sirotám do Kazachstanu a opusteným deťom do Brazílie. Všetkým učiteľom a žiakom, ktorí obetovali svoj čas a finančné prostriedky na podporu misijných diel ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Zvlášť ďakujeme triedam, ktoré prispeli najvyššími čiastkami:

Tercia – 168 Eur

1.AG – 113 Eur

Septima a Sekunda B: po 82 Eur.