Dňa 12. decembra 2014 sme privítali vzácnu návštevu. Spoločne s pani riaditeľkou Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Emíliou Antolíkovou k nám zavítal slovenský spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský.

V úvode besedy Mária Hrubovská z 5.A triedy predniesla úryvok z jeho knihy Kde asi býva rozprávka. Pán spisovateľ priblížil deťom aj ďalšie knihy z jeho tvorby: Ako sme s Ťukťukom  ťukťukovali a Sedem dní v pivnici. Zvedavých otázok nebolo konca, veď vidieť na vlastné oči spisovateľa a rozprávať sa s ním, bol pre ne obrovský zážitok. V závere besedy deti podarovali pánovi Karpinskému svoje vlastné ilustrácie ako poďakovanie za jeho tvorbu pre deti a dohodli sa, že naše stretnutie nebolo posledné. Tešíme sa na jeho ďalšiu tvorbu a nové zážitky pri čítaní.