Milí kolegovia,dievčatá a  chlapci!

Vo štvrtok  8.1.2015  začneme  nový rok 2015 sv.omšou v kaplnke školy o 7:55,zároveň v tento deň pán kaplán požehná triedy a celú školu.  Spolu vykročme do nových dní s Božím  požehnaním a s  nesmiernou radosťou.

Ťeším sa na Vás. Marián Babej