Dňa  21.1.2015  (streda) sa na našej škole uskutoční pedagogická rada spojená s hodnotením prospechu a správania za 1. polrok šk. roka 2014/2015 a pracovná porada so začiatkom o 14.00.