12.10.2023 – Poviem ti básničku pre deduška a babičku – predškoláci Dorotka Bačovčinová a Peter Mrážik, obidvaja sa umiestnili v bronzovom pásme.

19.10.2023 – Čítačka s písačkou, Barborka AJBENOVÁ (III.A) 2. miesto v 1. kategórii prózy a
Miriam URIGOVÁ (IV.A) v 1.kategórii poézie 3. miesto.

30.11.2023 – Alžbetina ružaTomáš Vaverčák (septima), 2. miesto.

17.1.2024 – Olympiáda v ANJ – okresné kolo – Veronika Gdovinová (oktáva), 1. miesto (kategória 2B) a Alena Vidová (kvinta) 3. miesto (kategória 2A).

24.1.2024 – Matematická olympiáda – okresné kolo, Daniel Pasulka (V.A), 2. miesto (kategória Z5).

14.2.2024 – Olympiáda v ANJ – krajské kolo, Veronika Gdovinová (oktáva), 3. miesto (kategória 2B).

21.3.2024 – Biblická olympiáda – okresné kolo , kategória SŠ – Michaela Novotná (kvinta), Mikuláš Gazda (sexta), Pavol Gazda (septima)1. miesto

22.3.2024 – výtvarná súťaž Les očami detíNelka Viňanská – žiačka 3.B3. miesto, kategória materské školy Nikola Knapíkova – 2. miesto.

27.3.2024 – Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo: Nelka Viňanská (3. B, ZŠ) – poézia, 3. miesto; Michaela Novotná (kvinta, SŠ) – próza, 3. miesto.

3.4.2024 – Matematická olympiáda – okresné kolo – Bianka Kudlová (VI.A) – 1. miesto v kategórii Z6.

10.4.2024 Pytagoriáda – okresné kolo – Patrik Torok, (III.B) – 1. miesto (kategória P3); Bianka Kudlová (VI.A)2. miesto v kategórii P6.

15.4.2024 – Euroscola 20241. miesto v celoslovenskej súťaži – triedy kvinta a sexta.

23.4.2024 – Slávici z lavice – okresné kolo – Karolína Gašparová (III. B) – 3. miesto.

26.4.2024 – Mladý EurópanMikuláš Gazda, Tomáš Vaverčák a Jozef Šimko (sexta, septima) – 2. miesto.

máj 2024 – Dobrodružstvo s knižným hrdinom (súťaž organizovaná vydavateľstvom Spolku sv. Vojtecha) – Miriam Urigová (IV.A) – 1. miesto.

9.5.2024 – celoslovenská esejistická súťaž 20 rokov Slovenska v Európskej únii – Michaela Novotná (kvinta) – 2. miesto.

10.5.2024 – Štúrov ZvolenMiriam Urigová (IV.A) a Karol Kaščák (VI. A) – čestné uznania.

máj 2024 – Školská hokejbalová liga – 1. stupeň ZŠ – žiaci tried II.A – IV.A – okresné kolo – 2. miesto.

21.5.2024 – Pieseň pre Svätého OtcaTerézia Fedorčáková (III.A) – 1. kategória – strieborné pásmo, Anna Mária Hoľková (VIII.A) – 3. kategória – strieborné pásmo.

jún 2024 – Englishstar 2023/24 13. miesto v rámci Slovenska pre školu, individuálne úspechy žiakov (Katarína Višňovská , 1.A 100%; Jacob Tomčák, 2.A 99%; Dorota Drdáková, 3.A 97%; Ján Šimko, 3.A, 97%; Teodor Petrik, 3.B, 93%; Karolína Gašparová, 3.B, 93%; Jakub Gašpar, 4.A, 99%; Elena Cenknerová, 5.A, 86%; Wanda Vaňová, 6.A, 98%; Mária Drdáková, 7.A, 95%; Matias Gritters, 8.A, 99%; Alžbeta Koščová, kvarta, 92%).