Domovská stránka / Novinky / Súťaže a olympiády v školskom roku 2020/2021

Súťaže a olympiády v školskom roku 2020/2021

11 .9. 2020 Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž, HZOS Vranov nad Topľou

Klára Halasová  – kategória poézia  1. miesto

Norbert Jakubek – kategória próza 1. miesto

Katarína Gazdová – kategória próza 2. miesto

Eugénia Ficková – kategória poézia 2. miesto

18.9.2020 Mladý Európan – vedomostná súťaž o EÚ, Prešov

Eugénia Ficková, Katarína Gazdová, Daniel Makranský – 3. miesto

2 .10. 2020 Cezpoľný beh žiakov ZŠ, Vranov nad TopľouDružstvo žiakov: Matej Demčák, Oliver Puškár, Adam Kundrát – 3.miesto

2. 10. 2020 Cezpoľný beh žiakov SŠ, Vranov nad Topľou

Družstvo žiakov: Martin Polák, Martin Kasanický, Matej Dulovec – 3.miesto

21.12. 2020 Medzinárodná súťaž v umeleckom prednese a preklade ruskej literatúry

AzBukiVedi, s podporou Ministerstva školstva Ruskej federácie, online forma

Norbert Jakubek – 3.miesto

13. 1. 2021 Obvodové kolo olympiády v anglickom jazyku, Humenné, online forma

Anna Mária Vaverčáková – 1.miesto

Diana Bertová – 1.miesto

15.1. 2021 Krajské kolo v prednese prózy v ruskom jazyku  Ruské slovo, online forma

Norbert Jakubek – 1. miesto

5.2. 2021 Celoslovenské kolo v prednese prózy v ruskom jazyku Ruské slovo, online

 forma, Norbert Jakubek – 1. miesto

10.2.2021 Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku – online forma , Prešov

Anna Mária Vaverčáková – 4. miesto

Diana Bertová – 5. miesto

10.3.2021 Okresné kolo biblickej olympiády- online forma

Kategória mladších žiakov -Michaela Novotná, Mikuláš Gazda, Pavol Gazda – 1.miesto

Kategória starších žiakov – Laura Calková, Miriam Hoľková, Katarína Gazdová – 1.miesto

31.3.2021 Okresné kolo matematickej olympiády, CVČ Vranov nad Topľou

Zuzana Kentošová – 1. miesto

8.4.2021 Okresné kolo biologickej olympiády, kategória E Botanika

Michaela Novotná – 2.miesto

20.4. 2021 Krajské kolo biblickej olympiády – online forma

Kategória mladších žiakov -Michaela Novotná, Mikuláš Gazda, Pavol Gazda – 2.miesto

Kategória starších žiakov – Laura Calková, Miriam Hoľková, Katarína Gazdová – 2.miesto

25.4.2021 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín,

HZOS Vranov nad Topľou

Michaela Novotná – 3.miesto, próza

18.5.2021 Krajské kolo biologickej olympiády – kategória E Botanika

Michaela Novotná – 4.miesto

23.5.2021 –Medzinárodná súťaž mladých recitátorov v ruskom jazyku Živá klasika 2021

Norbert Jakubek – 6. miesto

3.6.2021 Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín,

HZOS Vranov nad Topľou

Kategória poézia – Klára Halasová, 1.miesto

Kategória próza – Katarína Gazdová, 1.miesto

6.6. 2021 Celoslovenská súťaž v prednese ruskej poézie a prózy – Puškinov pamätník,               online forma

Norbert Jakubek – 3.miesto

23.6.2021  Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy – Timravina studnička, Lučenec

Norbert Jakubek – 3.miesto

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment