Nastal čas polročného hodnotenia . Dnes 30.1.2015 sa žiaci spolu s triednymi učiteľkami stretli v priestoroch kaplnky školy na spoločnom hodnotení s pánom riaditeľom PaedDr. Mariánom Babejom, ktorý slovne pochválil  žiakov jednotlivých tried a povzbudil ich k usilovnejšej práci v druhom polroku. Po spoločnom hodnotení  triedne učiteľky rozdali žiakom výpisy vysvedčení vo svojich triedach a poučili ich o bezpečnom správaní sa počas polročných prázdnin.