Spoločnosť  priateľov detí  z detských domovov Úsmev ako dar, zorganizovala  verejnú finančnú zbierku počas vianočného obdobia na pomoc deťom a rodinám v ohrození. Veľká vďaka patrí aj našej triede SEPTIMA, ktorá v  našom meste vyzbierala 345,- eur.  Je to super, že aj takýmto spôsobom  vie  naša škola pomôcť  pri takýchto aktivitách……..