Na základe rozodnutia riaditeľa školy sú v čase od pondelka 9.2.2015 do piatku 13.2.2015 vo všetkých zložkách Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou vyhlásné chrípkové prázdniny.

Nástup do školy je v pondelok 16.2.2015.