Dňa 5.2.2015 sa v priestoroch Centra voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo geografickej olympiády.

Aj keď naši žiaci neskončili na víťazných pozíciach, za vzornú reprezentáciu im srdečne ďakujeme.

Umiestnenie v jednotlivých kategóriach:

Kategória G – Martin Polák (6. miesto)

Kategória F – Richard Kentoš (14. miesto)

Kategória E – Kristián Hreňo (6. miesto), Ján Polák (6. miesto), Anna Mária Valčová (13. miesto)