S radosťou vás informujeme, že študentka našej školy, Veronika Bubnárová (I.AG), postúpila do II. kola finančnej vedomostnej súťaže – Finančná olympiáda, ktoré bude prebiehať od 16. 02. 2015 do 27. 03. 2015.

K postupu do II. kola súťaže srdečne blahoželáme!