Dňa 12.2.2015 sa v priestoroch Centra voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo dejepisnej olympiády.

Aj keď naši žiaci neskončili na víťazných pozíciach, za vzornú reprezentáciu im srdečne ďakujeme.

Umiestnenie v jednotlivých kategóriach:

Kategória C – A. M. Valčová (9. miesto).