V rámci hodiny náboženstva sme na našej škole začali prežívať obdobie pôstu.Žiaci prvého stupňa ZŠ cez symboly utrpenia (kríž, tŕňová koruna, klince,…) sa snažili vcítiť do bolesti Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby nás vykúpil.

DSC_0042DSC_0052DSC_0050DSC_0059DSC_0056DSC_0053