Uplynulý víkend 20.-22.2.2015 sa v Exercičnom dome sv.Ignáca v Prešove uskutočnili duchovné cvičenia pedagógov a zamestnancov CSŠ, ktoré viedol správca našej farnosti a duchovný správca školy,dekan ThLic.Štefan Albičuk. Všetky témy vychádzali z ústredného motívu pôstneho obdobia.Význam samotného pôstu,význam modlitby a ticha, význam duchovného uzdravenia,podobenstvo o márnotratnom synovi a s ním súvisiaci návrat k Otcovi.Správne naplnenie času v pôstnom období, význam sebaodriekania a obety a rôzne ďalšie témy boli predmetom prednášok.Vrcholom každého dňa bolo slávenie sv.omše. Všetko vychádzalo z duchovného stíšenia sa- silencia, ktoré platilo celé 3 dni.Nechýbala možnosť sv.spovede, duchovného rozhovoru a spoločné modlitby ranných chvál,vešpier a kompletória. Za duchovné sprevádzanie,za množstvo podnetov pre meditáciu a duchovnú premenu pedagógovia ďakujú pánovi dekanovi a za túto jedinečnú možnosť samotnému Bohu.

WP_20150222_004WP_20150222_001