Dnes,t.j.v pondelok 9.marca k nám zavítala putovná socha Panny Márie Ružencovej z arcidiecézneho sanktuária v Obišovciach.

Obišovce sú skôr známe milostivým obrazom Panny Márie , kvôli ktorému putujú ročne mnohí pútnici nielen z našej Košickej arcidiecézy,ale posledné roky vďaka Ružencovému hnutiu sa rozvinula aj úcta k milostivej soche.

Traduje sa legenda o obraze Panny Márie, v ktorej sa hovorí:

Milostivý obraz Panny Márie sa dostal do Obišoviec zvláštnym spôsobom z poľského Tarnowa a zjavoval sa na lipe, ktorá rástla na kopci menom „Putnok“- Z lipy údajne vyžarovalo prenikavé svetlo, ktoré bolo viditeľné zo širokého okolia. Keď sa to obyvatelia Tarnowa dopočuli, rozhodli sa obraz si vziať späť. Naložili obraz na voz. Keď bol obraz naložený a chceli odísť, voz sa z miesta nepohol. Preto do voza zapriahli tri páry koní. Keďže ani to nepomohlo, pohonič v snahe popohnať kone, šľahol bičom a zasiahol obraz Panny Márie po tvári. Na obraze sa objavili krvavé slzy. Ľudia pochopili, že Panna Mária si svoje miesto vyvolila práve tu, v Obišovciach.

Na tomto mieste bol postavený gotický pútnický kostol a ľudia si začali miesto uctievať každoročnou púťou.

Neskôr začali prúdiť pútnici do Obišoviec častejšie a dnes je z toho každomesačná púť spojená s arcidiecéznym mariánskym Večeradlom.

Kópia milostivej sochy Panny Márie putuje po celej našej Košickej arcidiecéze a do konca apríla ju má na starosti Vranovský dekanát. Hneď prvý týždeň bude milostivý čas pre našu Cirkevnú spojenú školu, pretože milostivá socha bude od pondelka 9.3.2015 do stredy 11.3.2015 v Cirkevnom gymnáziu sv.Františka z Assisi(RO Školská 650), potom od stredy 11.3.2015 do piatku 13.3.2015 bude k dispozícii na našom prvom stupni CZŠ sv.Dominika Savia (Bernolákova 92) a v piatok 13.3.2015  zavíta do našej Cirkevnej materskej školy sv.Kláry.

Veríme,že pri nohách našej Nebeskej Matky načerpáme mnohé milosti potrebné pre náš život.

Panna Mária ružencová, oroduj za nás!