Dnes sa na Rímskokatolíckom farskom úrade farnosti Sťatia sv.Jána Krstiteľa v  Humennom uskutočnilo krajské kolo Biblickej olympiády a naša škola mala tiež želiezko v ohni.V kategórii mladších žiakov sa predstavilo čisto dievčenské trio z  našej tercie v zložení Alžbeta Krajčová, Júlia Gazdová a Terézia Jarinkovičová. Konkurencia bola mimoriadne silná-21 družstiev z farností v dekanátoch Humenné, Snina a Vranov nad Topľou.V tejto ťažkej konkurencii obsadili naše dievčatá pod vedením p.uč.Mgr.Kataríny Tomášovej krásne 2.miesto. Za vzornú reprezentáciu školy srdečne ďakujeme a hoci na diecézne kolo do Košíc postupuje len víťazné družstvo, predsa 2.miesto z 21 miest je krásny úspech.