V uplynulý štvrtok to v našej mediálnej učebni vyzeralo presne takto. Kamera, stopky, sústredenie a ide sa naostro… Nahrávali sme totižto videozáznam do regionálneho kola rečníčkej súťaže Young Demosthenes. Víťazi školského kola postúpili ďalej, no a podmienkou bola priama nahrávka z vystúpenia v škole. Verte, či neverte bola to riadna drina. Rečniť, improvizovať a pritom sa usmievať, aby bol záznam super, bolo náročné. Ale naše súťažiace to dali a videonahrávky sú naozaj vynikajúce. DVD sme posielali priamo do Prahy, kde porota vyberie najlepších z najlepších a títo postupia do krajského kola a následne do medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční v júni v Prahe.
Rečnícka súťaž Young Demosthenes je totižto medzinárodnou súťažou a je nám cťou, byť jej účastníkmi. Ďakujem za vynikajúce výkony súťažiacim : Eugénia Ficková (prima), Hana Hrubovská (kvarta), Helena Markovičová (I.AG) a Klára Demčáková (septima), ktoré našu školu budú reprezentovať v jednotlivých kategóriách.
Úprimné poďakovanie patrí aj pánovi učiteľovi Majzlíkovi, ktorý technicky zabezpečil nahrávanie a videozáznam a tiež Marekovi a Kristínke (kameramani – amatéri).
Teraz už len držme prsty našim súťažiacim, aby postúpili ďalej a šírili dobré meno našej školy aj za hranicami našej republiky.
Berka J.
berka