Dňa 16. marca 2015 sa v CVČ vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo v pytagoriáde.

V súťaži sa nám podarilo obsadiť skvelé dve 1. miestá a to konkrétne Martin Polák v kategórií P5 a Tomáš Vida v kategórií P6.

Výhercom blahoželáme a ostatným súťažiacim srdčne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.