Študenti III.AG nášho gymnázia  si dnes v piatok 20.marca 2015 testovali svoje vedomosti na Ekonomicko-manažérskej olympiáde (EMO). Táto je určená práve študentom 3.ročníka stredných škôl v rámci Slovenskej a Českej republiky.

Študenti tu preukazujú svoje vedomosti, schopnosti, skúsenosti, postoje a hodnoty, ktoré sú dôležité pre ich osobný rast a tiež uplatnenie v budúcom živote.

Olympiáda má dve kola – predkolo a finále. Práve dnes sa konalo predkolo, ktoré pozostávalo z piatich oblastí : matematika a logika, všeobecný ekonomický prehľad, manažment a marketing, ekonómia a anglický jazyk.  Bolo nutné v časovom limite 80 minút správne vyriešiť 100 otázok a to v online – teste cez internet.

Výsledky sa dozvieme do 19.apríla t.r. Chcem sa poďakovať tretiakom za ich záujem o olympiádu a zapojenie celej triedy do tohto testovania.  Nuž a teraz si držme prsty, aby to dobre dopadlo.

                                                                  -berkaj-