26.marca sa konalo na ZŠ Juh okresné kolo chemickej olympiády,na ktorom sa zúčastnilo 19 žiakov z 10 škôl. Našu školu reprezentoval Maroš Vida (kvarta), ktorý sa umiestnil na peknom 4.mieste. Za reprezentáciu školy srdečne ďakujeme.