Dňa 31. marca 2015 sa v Hornozemplínskom stredisku vo Vranove nad Topľou zišli najlepší recitátori z celého Vranovského okresu na súťaži v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Našu Cirkevnú spojenú  školu reprezentovalo osem žiakov, z toho piati boli ocenení.

1. miesto  KLÁRA HALASOVÁ ( príma)  POÉZIA  – 2. kategória

2. miesto  KATARÍNA GAZDOVÁ ( príma) PRÓZA – 2.kategória

IMG_3756

3. miesto MÁRIA HRUBOVSKÁ ( 5 A ) PRÓZA – 2. kategória

3. miesto SOFIA GRITTERSOVÁ (tercia) PRÓZA – 3. kategória

3. miesto JAKUB SMOLÁK ( tercia) POÉZIA – 3.kategória

 

Všetkým úprimne blahoželáme a Klárke Halasovej držíme palce

na Krajskom kole 24. apríla v Starej Ľubovni.