1. 4. 2015 sa stretli študenti stredných škôl v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Lýdia Kušnírová (septima) je víťazkou v próze a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 29. 4. 2015 v Prešove. Klára Demčáková (septima) získala čestné uznanie za kultúru jazykového prejavu.

Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!