V pondelok 13.4.2015 sa v budove CSŠ na RO, Školská 650 Vranov nad Topľou, uskutoční pracovná porada spojená s  pedagogickou radou za 3. štvrťrok šk. roka 2014/2015.

Porada začne o 14. hodine.