Začiatok vyučovania po Veľkonočných prázdninách začne  v stredu 8.4. 2015 vyučovaním podľa riadneho rozvrhu hodín.