Milí moji kolegovia a študenti,

pozdravujem vás všetkých z anglického mesta Exeter, kde sa nachádza IPC – International project centre. Je to medzinárodné školiace stredisko nielen pre učiteľov, ale pre všetkých, ktorí sa chcú učiť a zdokonaľovať v anglickom jazyku. Takisto ako vy aj ja tu chodím do školy a snažím sa získavať čo najviac vedomosti od svojich anglických učiteľov. Program je naozaj náročný, ale zároveň pestrý a obohacujúci
I hope you are well.
See you soon.
S pozdravom K. Nemcová

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+ s názvom Study, practise, know, číslo zmluvy 2014-1-SK01-KA101-000044.

katka1
katka2