Daniel Kuľbak, žiak oktávy nášho gymnázia, ktorý sa zúčastnil súťaže IHRA – programovanie počítačových hier organizovanej UPJŠ v Košiciach, obstál a obsadil popredné miesta.

Zároveň získal pozvanie na záverečnú prehliadku a vyhodnotenie súťaže IHRA – programovanie počítačových hier, ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla 2015 (streda, predbežne o 11:00) v rámci Študentskej vedeckej konferencie 2015 v priestoroch Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Z úspechu sa tešíme a Danielovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.