V uplynulých dňoch sa v CVČ konali ďalšie kolá predmetových olympiád žiakov škôl nášho okresu.

V biologickej olympiáde obsadili naše žiačky tieto miesta: R. Kľučárová (3. miesto), E. Bradovková (4. miesto) a L. Tomášiková (8. miesto).

V matematickej olympiáde sa zasa T. Vida umiestnil na fantastickom 1. mieste, J. Polák na 3 .mieste a M. Klacik na 5. mieste, všetci vo svojej kategórií podľa veku.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.