Uplynulý týždeň, žiaci a učitelia 1.stupňa CZŠ dostali krásne poďakovanie-pohľadnicu z IKV (Inštitútu Krista Veľkňaza) za náš misijný vyzbieraný peňažný dar v hodnote 400,-eur, ktorý sme im venovali z vianočného misijného jarmoku. žako2 “ Kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijme.“ Ďakujeme predovšetkým našim žiakom a ich rodičom za štedrosť a p. učiteľkám a vychovávateľom za prípravu misijného jarmoku, lebo bez tejto myšlienky vedieť sa podeliť aj s tými, ktorí to potrebujú,  by takýto inštitút nemohol fungovať. Viac o ich misijnej činnosti si môžete prečítať na ich webovej stránke:http://www.ikv.sk/