Modlitba je veľká zbraň duchovného života. Bez modlitby sa nedá duchovne rásť. Modlitba spája ľudí a vytvára spoločenstvá. Aj preto sme sa rozhodli, hoci iniciatíva sa rodila dlhšie, začať znova s modlitbovými stretnutiami v našej škole. Ide o iniciatívu zo strany žiakov túžiacich modliť sa. Každý pondelok a stredu ráno pred vyučovaním od 7:45h sa stretneme v chemickej učebni, aby sme sa spolu modlili, prosili, ďakovali, chválili, odprosovali… Srdečne pozývame každého žiaka, pedagóga, zamestnanca školy. V slobode, bez nútenia, modlitba nemôže byť nanútená. Rozhodnutie je na každom jednom z Vás. Začíname v pondelok 20.apríla!