Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uviedla pred šiestimi rokmi do života projekt BOTANIKIÁDA pre žiakov 5. ročníka ZŠ a ich učiteľov biológie. Projekt prebieha v dvoch etapách. Prvá je plánovaná na mesiac apríl. V tomto období vyplnia žiaci 5.A on – line test v trvaní 30 min, ktorého výsledky budú vyhodnotené priamo v Košiciach. Druhá etapa bude prebiehať v priebehu mesiaca máj v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Tu bude pre dvoch žiakov z triedy, ktorí zvládnu test najlepšie, pripravený samostatný program. Dúfame, že aj tento rok si z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odnesieme nielen cenné rastliny a iné benefity, ale aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.

PaedDr. Kľučárová Lýdia