Je symbolické, že práve dnes, kedy si pripomíname Svetový deň Zeme, si naši piataci lámali hlavičky nad  úlohami z Botanikiády, ktoré sa týkali učiva piateho ročníka- zo života rastlín a živočíchov v lese, vo vode a pri vode a na poliach a lúkach. Samozrejme, že na znak spolupatričnosti s našou krásnou planétou prišli oblečení v zelených farbách. Držíme palce, aby do Košíc na regionálne kolo, ktoré sa bude konať v máji,  cestovali dvaja najlepší..

PaedDr. Kľučárová L.

 

20150422_091826

20150422_090923

20150422_090918

20150422_085506